This Gigantic Tintype Camera Shoots the Analog Equivalent of Gigapixel Photos

Finally, the resolution: Tested states that a 35mm film frame contains roughly the same amount of data as a 20-megapixel digital photo. Similarly, a 4×5-inch frame has the equivalent of 200MP of information. Shindler’s tintypes contain roughly 10 times the area of 4×5-inch shots, so they likely contain the same amount of detail as digital gigapixel photos.

Det är fascinerande med storformat i allmänhet, och våtplåtsfotografi i synnerhet. Ovan är bara knasigt! (via This Gigantic Tintype Camera Shoots the Analog Equivalent of Gigapixel Photos)

PS. Man kan ju alltid diskutera hur spännande det är med den one trick pony som porträtt på våtplåt lätt verkar bli.