”I begin by Not Photographing”

Nu har den här videon varit runt på hälften av alla tänkbart intressanta webbsidor redan, men jag tycker det var en spännande syn på det här med sanning och fotografi. Idén om att Jeff Wall kommer närmare sanningen genom att konstruera den ligger skönt långt ifrån alla Dogma-normer som annars förpestar fotografit.